Là gì blackjack cardCắt trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Chức vụ trực tiếp ngược chiều kim đồng hồ của người buôn bán cái nútcắt (CO). Nếu các đại lý gấp lại, việc cắt giảm trở thành nút thực tế và cuối cùng sẽ hành động trong suốt phần còn lại của bàn tay. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!