Là gì binh xập xámHoàn thành bằng poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một thuật ngữ chủ yếu được sử dụng trong Giới hạn các trò chơi, hoàn thành là hành động tăng tối thiểu cá cược để đặt cược kích thước đầy đủ. Ví dụ: thẻ Seven Seven $ 5/$ 10 Stud Trò chơi có thể sử dụng mức tối thiểu 2 đô la, với kích thước đặt cược đầy đủ cho vòng cá cược đầu tiên ở mức 5 đô la. Nếu người chơi mang theo quyết định cuộc gọi Đặt cược $ 5, họ đang hoàn thành đặt cược.

Cũng có thể được sử dụng để mô tả Mù nhỏ gọi Mù lớn Số tiền trong Hold Khănem.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!