3 Lịch sử tay làm nổi bật một khái niệm poker quan trọng lén lút (tỷ lệ stack-pot)

Với rất nhiều trò chơi postflop, có vẻ như các trò chơi tiền mặt khó khăn hơn các giải đấu. Tuy nhiên, những người chơi giải đấu hay nhất rất giỏi trong việc chơi mọi con đường trên một loạt các độ sâu ngăn xếp khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về tỷ lệ stack-to-pot (XUÂN) và cách nó ảnh hưởng đến chơi postflop. Chúng tôi sẽ nhìn vào Tiếp tục đọc 3 Lịch sử tay làm nổi bật một khái niệm poker quan trọng lén lút (tỷ lệ stack-pot)