Là gì be52 gameLỏng lẻo trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một lỏng lẻo Người chơi là người chơi hầu hết bàn tay của họ và hiếm khi kiêng bỏ tiền nồi. Cũng có thể được gọi là một LỖI .Loose hung hăng) hoặc một lỏng lẻo Thụ động người chơi. Hoàn toàn ngược lại với một chặt người chơi. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!