Là gì poker là gìFlop in poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Rơi phịch xuống là ba cộng đồng đầu tiên, hoặc Cái bảng, Thẻ trong Hold Khănem và Omaha Trò chơi.

“Với ba người chơi trong nồi, flop đến một? 7 ? 7.

 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!