Là gì bai truc tuyenNóng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

MỘT "nóngCó nghĩa là một chuỗi chiến thắng hoặc một thẻ tốt. Tôi đã ở một máy sưởi, tôi đã tăng 10 lần trong 800 bàn tay cuối cùng của tôi. Cũng được gọi là một lên cao, hoặc chạy tốt. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!