Là gì bai đoi thuongStud trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Stud là một biến thể poker trong đó mỗi người chơi được xử lý một sự kết hợp giữa các thẻ mặt và mặt xuống. Biến thể stud được chơi phổ biến nhất là Seven Card Stud.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!