Là gì poker là gìCấp độ trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong Giải đấu Poker, a mức độ là một khoảng thời gian mà những người rèm vẫn giữ nguyên. Với mỗi cấp độ tiếp theo, rèm (và có thể là kiến) tăng lên. Giải đấu hiện đang ở cấp 4 với rèm ở 100/200.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!