Là gì poker là gìBảng cuối cùng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các Bảng cuối cùng là nhóm người chơi cuối cùng còn lại trong một Giải đấu người có thể chiếm một bàn duy nhất. Một bảng cuối cùng chính thức thường là chín người chơi, hoặc sáu người trong 6-max Giải đấu.

Với chín người chơi còn lại, sự kiện chính được đưa xuống bảng cuối cùng.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!