Là gì b52 đánh bàiĐóng băng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Đóng băng là một Giải đấu điều đó không cung cấp những lời khiển trách hoặc nhập lại. Nếu một người chơi mất tất cả các chip của mình, anh ấy/anh ấy là vĩnh viễn ngoài của giải đấu.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!