Là gì bắn cá hồng baoBig Blind Defending in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Bảo vệ mù quáng lớn đề cập đến việc gọi điện hoặc tái gửi lại từ Mù lớn so với a nuôi.

Cuộc gọi chính xác về mặt toán học phạm vi trong lớn rộng hơn bất kỳ Chức vụ bởi vì bạn đã có chip đầu tư vào nồi, do đó Tỷ lệ cược Chỉ ra rằng cuộc gọi là trò chơi đúng với một loạt các bàn tay.

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của hàng phòng thủ mù lớn trong poker? Xem video này:

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!