Là gì poker là gìYêu thích trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một bàn tay có lợi thế thống kê so với đối thủ là yêu thích để giành chiến thắng. Ví dụ, AA là yêu thích 80 phần trăm (hoặc 4 đến 1) để giành chiến thắng trước KK preflop.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!