Là gì poker là gìUpcard trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thẻ, theo quy định, đối phó với nhau.

Trong bảy thẻ Stud, ví dụ, một bàn tay bảy thẻ được tạo thành từ ba tấm tàu ??và bốn tấm đệm.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!