Là gì poker là gìMở thẳng kết thúc trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Draw kết thúc mở là một bàn tay với bốn thẻ liên tiếp, trong đó các thẻ ở mỗi đầu sẽ hoàn thành một dài. Ví dụ: nếu bạn đã giữ 65, 96 hoặc T9 trên Cái bảng của 7-8-2, bạn có một mở-thẳng thắn vẽ tranh.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!