Là gì poker là gìBảng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Ở Texas giữ lại và Omaha, các Cái bảng là bộ sưu tập của Thẻ cộng đồng có sẵn cho tất cả người chơi ( rơi phịch xuốngThì xoay, và con sông).

Trong Stud Trò chơi, bảng là thẻ được xử lý trước mỗi người chơi chỉ có sẵn cho người chơi đó.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!