Là gì poker là gìMở Shove trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Mở xô đẩy có nghĩa là di chuyển tất cả trong preflop như ban đầu Preflop Raiser. Ví dụ, nếu bạn đang ngồi trên 20 Mù lớn xếp chồng lên nhau Cướp Chức vụ Và tất cả người chơi hành động trước bạn nếp gấp, bạn có cơ hội mở shove với ngăn xếp của bạn. Động thái này thường thấy nhất trong các giải đấu.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!