Là gì bài phỏm zingplayTự nguyện bỏ tiền vào nồi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tự nguyện bỏ tiền vào nồi .VPIP) là một thống kê được sử dụng để đo lường làm thế nào chặt hoặc lỏng lẻo Người chơi dựa trên tỷ lệ phần trăm của người chơi tự nguyện chơi preflop.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!