Là gì app quay màn hình androidTrang điểm trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong thế giới của poker đặt cượcThì trang điểm là số tiền mà một người chơi phải giành chiến thắng để thu lại khoản đầu tư ban đầu của người ủng hộ. Ví dụ, hãy để nói một người ủng hộ Đầu tư 10.000 đô la vào một người chơi với thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận 50/50 và người chơi họ chơi trong chín giải đấu 1.000 đô la và không có tiền mặt trong số họ. Người chơi hiện là 9.000 đô la trang điểm.

Nếu người chơi chơi $ 1.000 $ 1.000 Giải đấu Và tiền mặt với giá 50.000 đô la, người chơi sẽ có nghĩa vụ phải trả 10.000 đô la trang điểm, và sau đó chia 40.000 đô la còn lại với người ủng hộ, theo các điều khoản của thỏa thuận 50/50.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!