Là gì app quay màn hìnhUpswing trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Ngược lại với đi xuống, một lên cao là một khoảng thời gian chiến thắng nhiều hơn dự kiến. “Tôi là người trên 15 mua vào lên trên bàn tay 2.500 cuối cùng của tôi.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!