Là gì american roulette onlineCặp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một đôibất kỳ hai thẻ của một sự phù hợp thứ hạng. Preflop Nắm giữ như AA, KK, 88 và 77 là các cặp bỏ túi. Nếu bạn giữ AK và rơi phịch xuống Đến A-7-2, bạn đã thất bại một cặp aces.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!