Là gì 888 casino jackpot247Cấu trúc trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong a Giải đấuThì kết cấu là lịch trình của ante cấp độ, bao gồm số lượng và khung thời gian. "Các bộ tăng áp Giải đấu có cấu trúc nhanh; Những người rèm đi lên cứ sau 10 phút.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!