Là gì 7ball gamesChơi mềm trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trò chơi mềm là bất hợp pháp thông đồng liên quan thụ động Chơi với bạn bè hoặc đối tác hoặc cố gắng tránh giành được tiền từ họ.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!