Là gì 789 club tai gameM-xếp hạng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Các M-Tỷ lệ là một phép đo của một người chơi ngăn xếp trong một Giải đấu bằng cách đánh giá một người chơi có thể kéo dài bao lâu trước khi bị mù ngoài.

Tỷ lệ M được đo bằng tổng chi phí của mỗi quỹ đạo bao gồm cả rèm và kiến. Ví dụ: nếu chúng ta có 10.000 chip, rèm là 100/200 và ante là 10 và chúng tôi ở một bảng 10 tay, tỷ lệ M của chúng tôi sẽ là 25. Điều này được tính là 10.000/(100+200+(10*10)).

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!