Là gì poker là gìCổ phần thấp trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cổ phần thấp Các trò chơi được chơi tại một mức độ của cổ phần Đó là ở trên cổ phần vi mô bài xì phé, nhưng bên dưới Giữa cổ phần. Trò chơi tiền mặt trực tuyến từ $ 0,25/$ 0,50 lên đến $ 0,50/$ 1 Giới hạn Trò chơi giữ lại) được coi là cổ phần thấp. Trò chơi tiền mặt trực tiếp từ $ 1/$ 2 đến $ 3/$ 6 là các trò chơi cổ phần thấp.

Bạn muốn học cách đánh bại cổ phần thấp? Kiểm tra ngoài Hướng dẫn này:

5 lời khuyên để giúp bạn thoát khỏi cổ phần vi mô

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!