Là gì 52 choi gameĐại lý trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Người buôn bán Đề cập đến người đang giao dịch thẻ và phân phối chậu trong một trò chơi poker. Nó cũng đề cập đến người chơi trong cái nút Chức vụ.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!