Là gì live casino houseGiải đấu trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Giải đấu là một sự kiện poker với một bộ mua vào nơi người chơi bắt đầu với cùng một lượng chip và tiếp tục chơi cho đến khi chỉ còn lại. Việc mua vào được nhập vào một giải thưởng trả tiền ngoài một số lượng người chơi đã thiết lập sau khi họ bằng tiền.

Bạn muốn cải thiện chiến lược giải đấu của bạn? Đọc hướng dẫn này:

8 Mẹo nhanh để giúp bạn đứng đầu bảng xếp hạng

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!