Bet cuối cùng và poker tuyệt đối: Chuyện gì đã xảy ra?

Nó đã hơn một thập kỷ kể từ khi đặt cược cuối cùng và các vụ bê bối poker tuyệt đối, nhưng chúng tiếp tục được thảo luận trong thế giới poker. Cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã ủy quyền thanh toán cho những người chơi bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối, một sự bồi dưỡng là theo thứ tự. Cá cược cuối cùng: Bắt đầu một lần Tiếp tục đọc Bet cuối cùng và poker tuyệt đối: Chuyện gì đã xảy ra?