Là gì đồ chơi câu cá cho béQuá Flush trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một quá Flush Xảy ra khi một tu sĩ được làm mất một tay mạnh hơn trong một bàn tay cụ thể. Ví dụ: nếu bạn giữ một? K?, một đối thủ có j? T?Cái bảng chạy ngoài 9? 2? 7? Q.? 3?, bạn đã vượt qua đối thủ của mình.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!