Là gì poker là gìNhà trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ "nhà ởĐược sử dụng để tham khảo địa điểm chạy và lợi nhuận từ một trò chơi poker. Ví dụ, nếu bạn đang chơi bài xì phé tại Bellagio, Bellagio là ngôi nhà. 

“Ngôi nhà cào 10% mỗi nồi chơi, vì vậy có thể khó đánh bại cào lâu dài. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!