Là gì đánh bài xập xámMát hơn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một làm mát Đề cập đến một bàn tay nơi người chơi nắm giữ một bàn tay rất mạnh mẽ, nhưng mất một bàn tay thậm chí còn mạnh hơn và thường mất lượng chip tối đa. 

Thí dụ: “Jason đã làm một ngôi nhà hạnh phúc Với AA trên AK772, nhưng đã thua Gary, người có 77 cho Quads!! Thật là một cái mát mẻ! ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!