Là gì đánh bài trên mạngCho băm trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một chặt có thể có nghĩa là:

1. Tách a nồi giữa hai người chơi có cùng sức mạnh tay.

2. Chia cái chậu giữa các trò chơi cao nhất và thấp nhất trong các trò chơi như Omaha Hi-Lo.

3. Một thỏa thuận giữa Giải đấu Người chơi chia phần giải thưởng còn lại thay vì tiếp tục chơi.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!