Là gì đánh bài tiến lên miền phíTám hay chẻ đôi trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Tám hoặc better là một vòng loại cho một số biến thể poker nhất định trong đó đối tượng là tạo ra bàn tay thấp nhất với các thẻ là tất cả 8 hoặc thấp hơn.

Các trò chơi tám hoặc tốt nhất được chơi phổ biến nhất là Omaha 8 và bảy thẻ Stud 8 (còn gọi là Omaha Hi-Lo và bảy thẻ Hi-Lo). Trong cả hai trò chơi này, người chơi đang cố gắng tạo ra thẻ năm tốt nhất có thể tay cao, cũng như bàn tay thấp nhất năm thẻ (tám hoặc tốt hơn) tốt nhất có thể từ bảy thẻ của họ.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!