Là gì đánh bài pokerThỏ săn trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Còn được gọi là một cuộc săn cáo, một Thỏ săn đòi hỏi người buôn bán Tiết lộ những gì sẽ là (các) thẻ tiếp theo được xử lý nếu một bàn tay đã tiếp tục. Thường là bất hợp pháp trong sòng bạc. 

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!