Là gì đánh bài phỏmGiành được tiền tại Showdown in Poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Giành được tiền tại Showdown .W $ SD) là một Thống kê được sử dụng trong phần mềm cơ sở dữ liệu poker trực tuyến như PokerTracker và Held KhănEM Manager. W $ SD là tỷ lệ phần trăm của thời gian bạn giành được nồiThì ngoài của tất cả các lần bạn ở trong một tay trong suốt quá trình trận đấu.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!