Là gì đánh bài online miễn phíCổ phần vi mô trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Cổ phần vi mô là nhỏ nhất cổ phần Có sẵn để chơi poker, thường chỉ được tìm thấy trong phòng poker trực tuyến. Các trò chơi tiền mặt của Micro-Stakes bao gồm tất cả các trò chơi có cổ phần lên tới $ 0,10/$ 0,25 (AKA 25NL cho không Giới hạn Trò chơi nắm giữ).

Muốn học các chiến lược để phá vỡ ngoài Cổ phần vi mô? Kiểm tra hướng dẫn này:

5 lời khuyên để giúp bạn thoát khỏi cổ phần vi mô

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!