Là gì đánh bài onlineICM trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

ICM là viết tắt của Mô hình chip độc lập, cho phép người chơi ước tính giá trị của ngăn xếp của họ tại bất kỳ điểm nào trong Giải đấu. Tính toán ICM đánh giá một ngăn xếp chip của người chơi và đặt giá trị tiền tệ trên nó dựa trên các khoản thanh toán giải đấu.

Bạn muốn tìm hiểu giá trị chiến lược của ICM trong poker? Đọc hướng dẫn này:

ICM Poker Giới thiệu: Mô hình chip độc lập là gì?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!