Là gì đánh bài liêngSRP trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

SRP là viết tắt của Chậu nâng cao, xảy ra khi một người chơi tăng lên và tất cả những người chơi khác vẫn còn trong tay cuộc gọi (trái ngược với tái tạo lại).

Ví dụ: nếu các hành động gập lại cho bạn trên cái nút trong $ 1/$ 2 không Giới hạn Trò chơi nắm giữ, bạn nuôi đến $ 10 và Mù lớn các cuộc gọi, bạn là một trong những người được cải tiến một lần nồi. Nếu một trong những người chơi còn lại liên quan lại cá cược, nó không còn là SRP.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!