Là gì đá gà casino mới nhất hôm nayĐăng trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Trong Hold Khănem và Omaha trò chơi, đăng bài có nghĩa là làm một ""cá cược"Như trong rèm và kiến. “Chúng tôi có thể bắt đầu bàn tay này cho đến khi bạn bưu kiện của bạn ante. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!