Là gì đá gà casino campuchiaTay thống trị trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Một Tay thống trị là một trong những điều sẽ hiếm khi giành chiến thắng so với một bàn tay khác. Ví dụ như thấp Cặp túi là một bàn tay thống trị chống lại một túi cao hơn đôi, và AJ bị chi phối chống lại AK.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!