Là gì đá gà casino cửa sắtMua nút bằng poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Mua Cái nút là một quyền mua đưa cho bất kỳ người chơi mới nào ngồi xuống ở một trò chơi giữa nút và Mù nhỏ. Người chơi này có cơ hội chơi từ nút Chức vụ trong tay tiếp theo nếu họ trả cả nhỏ và Mù lớn. Điều này được thực hiện để đạt được lợi thế vị trí.

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!