Là gì đá gà campuchia casinoRailbird trong poker?

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Thuật ngữ "Railbird"Đề cập đến (các) khán giả poker được tìm thấy trên đường sắt. “Những con chim đường sắt đã đến ngoài Trong hàng trăm để xem Joey Ingram chơi Tom Dwan trong đứng lên Giới hạn nồi Omaha. ”

?Xem tất cả các thuật ngữ poker

Đặt các kỹ năng của bạn vào bài kiểm tra với một bài kiểm tra poker nhanh!